Alleluja!

Chrystus zmartwychwstał! Alleluja!

Anastasis
Niech radość zawsze będzie w Waszych sercach. Składam wam życzenia Wielkanocne, bo chcę dzielić się radością zmartwychwstania. Niech więc ta radość będzie obecna w całym waszym życiu, nawet wtedy, gdy przyjdą trudności. Życzę głębokiej wiary, niezachwianej nadziei i gorącej miłości. Wyzwoleni z niewoli Złego świętujmy i dziękujmy naszemu Panu! Alleluja!

2 komentarze

  1. Erunandelincë 22/03/2008
  2. Hyalma 22/03/2008

Dodaj komentarz

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.